Amigo Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AmiGO Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle reisspecialisten zoals hierboven vermeld. Als we het in dit Privacybeleid hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee AmiGO Reizen .

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens.
1. Boeking
Bij het boeken van een reis kan het voor komen dat wij jou de volgende gegevens vragen:
- Voornamen
- Achternaam
- Roepnaam
- Adres
- Postcode en plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bijzonderheden (bijv. dieet, allergie, mobiliteitsbeperkingen)
- Geslacht
- Paspoortgegevens, gegevens uit andere identiteitsdocumenten

2. Acties
Acties, wedstrijden, enquêtes, vragenlijsten over onze dienstverlening … Als we contact met je opnemen, maar ook als jij contact met óns opneemt, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

- Persoonsgegevens die jij achterlaat als jij ons mailt, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Denk aan gegevens zoals jouw naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (mail)adres.
- Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we jou toesturen en die jij opent, zoals de links waar jij op klikt.
- Jouw feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

3. Overige bronnen
Overige bronnen van persoonsgegevens
- We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers.
- Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
- Als jij via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geef jij toestemming om jouw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die jij vrijwillig met ons deelt.

4. Persoonsgegevens van jouw reisgenoten
- We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan omdat jij samen op vakantie gaat.
- Als jij de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet jij er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat jij deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens
1. Om de producten en diensten te leveren waar jij ons om vraagt
We hebben jouw persoonsgegevens nodig om jouw account of boeking te beheren, om jou de producten en diensten te leveren die jij wilt kopen en om jou te helpen met de bestellingen of terugstortingen waar jij om vraagt.

2. Om jouw gebruikservaring te personaliseren
Zie jij online advertenties en andere marketingcommunicatie van ons voorbijkomen die jou op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar jouw surfgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat jij vakanties ziet die perfect aansluiten op jouw interesses.

Door goed naar jouw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat jouw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie jij geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing relevanter en interessanter voor jou maken.

Ontvang jij liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kan jij jouw voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan.

3. Om met jou in contact te komen
We willen jou als klant beter van dienst zijn, dus als jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of sociale media, kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om zaken te verduidelijken of je beter te helpen.

Als jij meedoet aan een actie of wedstrijd, gebruiken we jouw persoonsgegevens om je bijvoorbeeld te laten weten dat je een prijs hebt gewonnen. Dat geldt ook voor acties en wedstrijden die we met onze leveranciers en partners organiseren.

Marketingcommunicatie
Zo nu en dan kunnen we jou (bijvoorbeeld via e-mail) relevante reisaanbiedingen of nieuws over onze diensten sturen.

Als jij bij ons een reservering maakt of je inschrijft, ga jij ermee akkoord dat wij je op de hoogte houden van jouw eventuele reservering/inschrijving en de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Jij kunt deze instelling op elk moment aanpassen: telefonisch, met de 'uitschrijven'-link in onze marketingmails of door ons te schrijven (bijvoorbeeld via e-mail).

Jij kunt dan nog steeds service-berichten van ons ontvangen, zoals de bevestiging van jouw boeking en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Marktonderzoek
Jouw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we af en toe contact met je op voor een enquête. Jij beslist altijd zelf of je wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners
Om jou de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we jouw persoonsgegevens met de leveranciers van jouw reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat jij weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij jouw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om jou hun diensten te kunnen leveren.

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties
Om je te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.

Sommige landen mag je alleen inreizen als je van tevoren jouw reizigersgegevens doorgeeft. Deze eisen kunnen per bestemming verschillen en we raden je aan dit na te kijken. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen.

Het delen van persoonsgegevens binnen AmiGO Reizen
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die AmiGO Reizen aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen Privacybeleid hebben, waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Als het nodig is, delen we jouw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen AmiGO Reizen. Bijvoorbeeld om je de gewenste producten en diensten te kunnen leveren, om onze producten, diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om je gebruikservaring te personaliseren of om in contact met jou te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens
We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van jouw persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

Het komt voor dat we jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen en/of opslaan. En dat deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Ook dan hebben we passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Het bewaren van de gegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in dit Privacybeleid over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving.

Over cookies en soortgelijke technologieën
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op jouw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als jij ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites en mobiele apps goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat jouw bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we je namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze je aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Links naar andere websites
Onze websites en mobiele apps kunnen links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen Privacybeleid beheerd worden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
We verwerken jouw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

• We hebben jouw toestemming. Bijvoorbeeld door akkoord te gaan met onze privacyverklaring bij inschrijving of reservering.
• Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met je hebben, of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met je aangaan.
• We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Om je te kunnen laten reizen zijn wij soms verplicht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid of andere doeleinden.
• Het is noodzakelijk ter bescherming van jouw eigen vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een noodgeval.
• Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
• Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden, en deze belangen wegen zwaarder dan jouw belangen of rechten. Door goed naar jouw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat jouw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je wellicht geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketingcommunicatie relevanter en interessanter voor je maken.

Rechten omtrent jouw gegevens
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als jij naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
AmiGO Reizen
Veersedijk 95
3341 LL Hendrik Ido Ambacht
Nederland
E-mail: info@amigo.nl
Tel: +31 (0)78 684 53 50


Wijzigingen in deze verklaring
Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in het Privacybeleid.