B.S.(Sjaak) van Groningen, woon in H.I. Ambacht en ben 66 jaar.

Beroep en nevenfuncties: Sinds juli gestopt als docent op het Wartburgcollege, locatie Guido de Brès, maar per 1 augustus opnieuw gevraagd om 4 lessen Godsdienst te geven in twee brugklassen. Docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde), voorzitter Bijbelstudievereniging in onze gemeente, waar ik ook  ouderling ben.

We hebben 6 kinderen en 17 kleinkinderen, en proberen in onze vrije tijd, tijd voor hen vrij te maken.

Ik heb al veel reizen voor Amicitia geleid, de teller staat momenteel op 30 reizen, variërend van Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, Noorwegen en 9 keer Israël (Egypte en Jordanië). Deze zomer zijn we in Kirchberg geweest. De bergen trokken toch weer en we hebben een mooie reis gehad, samen met de deelnemers.

Mijn/onze ervaringen zijn ronduit positief, al blijft de ene reis wel eens meer in de herinnering dan de andere, maar altijd hebben we genoten van de reis en de deelnemers.

Verwachtingen voor komend voorjaar: We hopen dat we D.V. in de meivakantie een mooie en onvergetelijke reis mogen hebben naar het land van de Bijbel. Dit zal dan de 10e keer zijn, dat ik Israël bezoek.

Wat is het bijzondere van een Israëlreis? Vele jaren mocht ik vanuit het Woord jongeren onderwijzen. In Israël gaan deze geschiedenissen leven, hier heeft de Heere Jezus rondgewandeld, gepreekt en Zijn wonderen gedaan: denkend aan Galilea, Capernaüm, de Berg van de Zaligsprekingen, Caesarea-Filippi, de hof van Gethsémané en de Graftuin. Wel met het opschrift op deur in ons achterhoofd: He is not here, for He is risen, Hij is hier niet, want Hij is opgestaan.

Maar het blijft telkens weer een ervaring om daar met een groep mensen te mogen zijn. Verder de dagopeningen, het samen zingen, luisteren naar een preek, de preekbespreking en de onderlinge verbondenheid en vriendschap zorgen voor de ingrediënten die een Amicitia-reis kenmerken. Dat geeft mij/ons al jaren voldoening bij het leiden van deze reizen.

B.S. (Sjaak) van Groningen